kultura.hu_banner_herend_002uj

2013.02.26

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére a Babits Mihály műfordítói ösztöndíj elnyerésére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MANK) pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti művek magyar nyelvre történő műfordítói munkájukhoz kérnek támogatást a Babits Mihály-ösztöndíj elnyerésével. A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum (a továbbiakban: PIM).
 
Az ösztöndíj célja:
Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, hogy kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.
 
Pályázhatnak:
- az 1972. január 1. után született, műfordítói tevékenységet végző alkotók, akik eddig már színvonalas orgánumokban, szakmai színtereken megjelentek. Előnyt jelenthet már publikált műfordítás,
- akik 2010-ben és 2011-ben nem részesültek Babits-ösztöndíjban,
- akik az ösztöndíj ideje alatt nem részesülnek központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban.
 
Az ösztöndíj időtartama: 48 hónap, amely a megpályázott munka időtartamának megfelelően megosztható és ennek megfelelően több pályázó részesülhet rövidebb ideig ösztöndíjban. A kuratórium törekszik arra, hogy legalább 6 hónapos ösztöndíjakat adjon.
 
Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.
 
A kuratórium által legjobbnak ítélt ösztöndíjasok részére a MANK összesen 2 hónap (előzetesen egyeztetett időpontban) térítésmentes elhelyezést biztosít a szigligeti alkotóházban.
 
A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva)
2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva)
3. Szakmai önéletrajz – aláírva
4. Lektori jelentés (a fordítandó mű jelentősége, miért lenne fontos magyarul, a fordítás nehézségei, a tervezett időtartam stb. max. 2 oldal)
5. Szövegmutatvány a fordítandó munkából (eredeti + annak fordítása) kb. 10.000 leütés (kb. hat oldal) terjedelemben
6. Magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat. Szerződéssel rendelkezők előnyben részesülnek.
7. Nem kötelező, de szakmai ajánlás csatolható.
8. Nyilatkozat arról, hogy igénybe venné-e az alkotóházi támogatást.
 
 
 
 
A pályázat benyújtása két megjelenési formában szükséges:
1. nyomtatott formában a Petőfi Irodalmi Múzeum Magyar Könyv- és Fordítástámogatási Irodájához (1053 Budapest, Károlyi M. u. 16.) postai úton vagy személyesen hétköznap, munkaidőben 9-18 óráig és
2. elektronikus úton, csatolt fájlként a   babits2013@pim.hu  e-mail címre.
 
Beérkezési határidő: 2013. március 11. (hétfő) 18 óráig
 
(A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a www.emmi.gov.hu, a www.pim.hu, illetve a www.booksandtranslations.hu honlapokról.)
 
Hiánypótlás:  a beadási határidőt követő 3 munkanapon belül.
 
A hiánypótlást követően érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg,
- hiányos a mellékelt dokumentáció,
- az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat
tartalmaz,
- határidőn túl történik a benyújtása.
 
A pályázat elbírálása
A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a PIM által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt, a beadási határidő után 15 napon belül.
A kuratórium tagjai: Fázsy Anikó, Imreh András, Hans-Henning Paetzke, Rácz Péter
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az PIM-hez lehet benyújtani.
A PIM az eredményről a döntést követő 10 napon belül elektronikus úton valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.pim.hu és a www.booksandtranslations.hu honlapon közzéteszi.
 
Az értékelés szempontjai
A lefordítandó mű és a bemutatott fordítás minősége, a pályázó szakmai előélete.
 
Szerződéskötés
A nyertes pályázóval a MANK ösztöndíjszerződést köt.
 
Az ösztöndíj kifizetése
Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül az MANK gondoskodik.
 
Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjas a vállalt fordítás megvalósulásáról – várhatóan 2013 decemberében – köteles beszámolni. Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy beszámolóval (max. egy oldal terjedelemben), valamint az elkészült fordítás (indokolt esetben a kuratórium részfordítást is elfogad) kéziratával ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.
Az ösztöndíjasoknak a vállalt fordítást 2013. december 15-ig le kell adniuk. Határidő-hosszabbítás nem kérhető.
 
 
Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége:
Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkája publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét feltüntetni.
 A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Károlyi Dórától, a PIM, Könyv és Fordítástámogatási Iroda vezetőjétől kérhető.
Telefon: +36 1 384 5676
karolyid@pim.hu , dora.karolyi@t-online.hu.

(Forrás:lektoratus.hu)
(Fotó: PIM)
Kulcsszavak:
2019.07.19

Először ítélik oda 2019 decemberében a vállalatok számára alapított, kultúratámogatásért és művészeti szponzorációért járó Art is Business Díjat. Az elismerést az Art is Business magazin megálmodója, a kortársPRos hozza létre azzal a céllal, hogy méltányolja a művészeti és kulturális területet támogató vállalkozások munkáját, ezáltal egyre több cég jövőbeni vállalási terveit serkentse ezen a területen.

2019.07.19

A próbajáték szeptember 16-án 10 órakor lesz a Nemzeti Filharmonikus Zenekar próbatermében, a Művészetek Palotájában. Jelentkezési határidő: szeptember 1.

2019.07.16

Ötödik alkalommal hirdette meg az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete a Legszebb Erdélyi Magyar Dal elnevezésű zenei pályázatát erdélyi zenészek és zenekarok, amatőr és hivatásos zenészek számára.

A temesvári Ceau, Cinema! „zsebfesztivál” fődíját, a Răzvan Georgescu Trófeát a Rossz versek című film nyerte el. Reisz Gábor rendezését a közönség is díjjal jutalmazta. A fődíj értéke 1000 euró, a közönségdíjé 500 euró. Reisz Gábor üzenetben köszönte meg az elismerést: „A Rossz versek hihetetlen utazás volt számunkra. A film elég személyes, a gyermekkorom és az utóbbi néhány évem története, így kissé fura érzés, hogy a közönség nevet rajta. De bevallom, nem bántam meg, hogy elkészült ez a film, mert hiszek abban, hogy néha érdemes úgy elmesélned az életed történetét, mintha vígjáték lenne. Olyan, mint egy terápia. Ha ez másnak is segít, vagy elfeledteti a kaotikus mindennapokat, akkor igazán boldog vagyok. Remélem a díj ezt igazolja.”

A Cereden zajló 24. Nemzetközi Kortárs Művésztelepen a képzőművészek idén azt a képet alkothatják meg, amely rajtuk keresztül mutatja meg a művésztelepnek helyet adó Nógrád megyei falut. A hazai alkotókon kívül Hollandiából, Finnországból, Szlovákiából, Litvániából, Lengyelországból, Csehországból és Németországból érkeztek művészek az augusztus 7-ig tartó alkotótáborba. Az ArtPiknik Cered – 24. Nemzetközi Kortárs Művésztelep a II. Nemzetközi Textileppel kezdődött el, július 25-én kapcsolódnak be a szobrászok, a 24. Szimpózium pedig augusztus első hetében tart. Augusztus 10-én hagyományosan nyílt napot szerveznek Cereden.

A Sackler család tulajdonában lévő Purdue Pharma gyógyszergyárat azzal vádolják az Egyesült Államokban, hogy úgy reklámozza OxyContin nevű opioid fájdalomcsillapítóját, mint amelytől szinte lehetetlen függővé válni, miközben tisztában vannak azzal, hogy ez nem igaz. Ezért Nan Goldin fotóművész szervezete arra ösztönöz a világban minden kulturális intézményt, hogy szakítsa meg a hivatalos kapcsolatot a családdal. A Louvre néhány terme egy jelentősebb adományt követően viselte a család nevét, a PAIN szervezet tüntetése óta azonban ragasztószalaggal letakarták a Sackler feliratokat.

A legmodernebb technológiákkal kialakított kiállítás július 20-án nyílt meg a brit uralkodó londoni rezidenciáján, Viktória királynő születésének 200. évfordulója alkalmából. A kivetítések és hologramok révén a tárlat látogatói az uralkodónő legidősebb fia, VII. Eduárd király által elrendelt átalakítások előtti állapotban, élénk színekben pompázva vehetik szemügyre a palota belső tereit. A tárlaton, amelyre II. Erzsébet királynő is ellátogatott a héten, Viktória királynő trónja, báli ruhája és akvarelljei is helyet kaptak.

Az Európai Űrügynökség vezetője speciális örökségvédelmi státuszt és védettséget biztosítana a jövőbeni látogatók és Hold-missziók által okozott károktól a Nyugalom tengerén annak a helynek, ahol 50 éve, 1969. július 21-én az első ember a Holdra lépett.

Július 26-án 16:00 órától a Hopp@Péntek sétáló tárlatvezetés-sorozat keretében Dénes Mirjam, a Hopp Múzeum japán gyűjteményének kurátora mutatja be a Made in Asia kiállítást.

hopp_tarlatvezetes

Szombaton kezdődik a 33. Nemzetközi Muzsikustábor, Verseny és Művészeti Fesztivál Balassagyarmaton. A Zene határok nélkül elnevezésű, július végéig tartó tábor keretében nyolc hangversenyt is adnak a hallgatók és a művésztanárok. A Kárpát-medencéből, Franciaországból és Kínából érkező negyven hallgató a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában öt szakon képezheti magát tovább a táborban.

Július 26-án tartják a Strandok éjszakáját. A 10. évét ünneplő rendezvényhez idén több mint 40 fürdő csatlakozott országszerte.

Több turnén Nick Cave vokalistája volt, és Johnny Depp kalózos válogatáslemezén is énekelt egy dalt Brooklyn egyik legvagányabb énekesnője, aki nemcsak a feminizmus mellett, hanem politika kérdésekben is felemeli a hangját. Shilpa Ray-t most Budapesten is meghallgathatjuk, hiszen július 21-én a KOBUCI Kertben koncertezik.

© 2013 Emberi Erőforrások Minisztériuma