kultura.hu_banner_herend_002uj

2016.12.06

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) székházában, a Pesti Vigadóban december 5-én megtartotta évi második rendes közgyűlését. Köszöntőjében dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár méltatta a kormányzat és az MMA együttműködését, ezután előterjesztéseket fogadott el a közgyűlés a köztestület munkájáról, valamint az alapszabály módosításáról.

A Magyar Művészeti Akadémia 2016. december 5-én megtartotta évi második rendes közgyűlését. Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár köszöntőjében elmondta, hogy a kulturális igazgatás és a Magyar Művészeti Akadémia közös célokkal végezte munkáját az elmúlt években és így lesz ez a jövőben is. Kiemelte: hathatós bérfejlesztés lesz a kultúra területén is, táncművészeti életjáradékot kapnak a legalább 25 évet szolgáló művészek, és 2017-ben 10 százalékkal emelkedik az akadémikusi életjáradékok összege is.

 

534867_10150827556313181_436545584_n


Több kulturális célú fejlesztés mellett teljeskörűen megújul az Operaház és a Budai Vigadó, valamint jelentős fejlesztésen esik át az Országos Széchényi Könyvtár és az Iparművészeti Múzeum is. A vidéki színházak fejlesztésére, épületeinek rendbehozatalára szintén nagy összegeket szán a kormány a közeljövőben.

 

Köszöntőjében az államtitkár kitért az emlékezetpolitikára és a kitüntetéspolitikára is. Emlékeztetett: a Bartók-évre, a Zrínyi-évre, az I. világháborús emlékévre, valamint az 1956-os emlékévre számottevő források jutottak, és ezeket az évfordulókat – többek között a Magyar Művészeti Akadémiának is köszönhetően – méltóképpen ünnepelhette meg az ország. A kulturális ágazat elismeréseiről szólva a Martin György-díj létrehozását említette Hoppál Péter, amelyet a népművészet területén adományoz a jövőben a tárca – ebben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MMA elnöksége is sikeresen együttműködött. Végül kitért arra is: az Építészeti Múzeum gyűjteményes anyagának gondozása 2017. január 1-jével az MMA feladatkörébe kerül át.

 

A közgyűlésen Marosi Miklós építőművész, az MMA rendes tagja bemutatta a Magyar Állami Operaház és az Erkel Színház műhelyházának és próbacentrumának tervét, majd átadták a 2016. évi tagozati díjakat. A testület tagjai elnöki és testületi tájékoztatókat hallgattak meg a 2016. májusi közgyűlés óta eltelt időszakról: az elnök és az elnökség, a tagozatok, valamint a bizottságok munkájáról.

 

Ezután terjesztették elő és fogadták el a Magyar Művészeti Akadémia elnökének a köztestület 2015. évi munkájáról szóló, a kormány számára készített tájékoztatóját; a Magyar Művészeti Akadémia elnökének a köztestület 2014–2015. évi munkájáról és a magyar művészeti élet általános helyzetéről szóló, az Országgyűlés számára készített beszámolóját; valamint a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályának módosítását.

 

A közgyűlést lezárva tájékoztató hangzott el a Magyar Művészeti Akadémia 2017. évi művészeti, szakmai programtervéről. Fekete György, az MMA elnöke örömét fejezte ki, hogy hamarosan átadják a budai Hild-villát, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetének leendő otthonát, továbbá kiemelte, hogy 2017. április 24-én megnyílik az MMA már negyedik – iparművészeti és tervezőművészeti – Nemzeti Szalon tárlata a köztestület intézményében, a Műcsarnokban.

 

A közgyűlésen emellett tagozati díjakat is átadtak:

- Alföldyné Dobozi Eszter költő a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának Illyés Gyula-díját;

- Bántainé Sípos Éva zenetanár a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti-díját;

- Bárd Johanna grafikusművész a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti-díját;

- Borbély Jolán néptánckutató, etnográfus, pedagógus a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti-díját, a Dr. Erdélyi Zsuzsanna-díjat;

- Gyöngyössy Katalin színművész a Magyar Művészeti Akadémia Színházművészeti-díját;

- Kelemen Károly festőművész, szobrászművész a Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti-díját;

- Kilián István irodalomtörténész a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti-díját, a Cs. Szabó László-díjat;

- Szilágyi Lenke fotóművész a Magyar Művészeti Akadémia Film- és Fotóművészeti-díját, a Szőts István-díjat;

- Szövényi István építész a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti-díját kapta.


A Magyar Művészeti Akadémia tagozati díjait évente egy alkalommal adja át a köztestület, tagozatonként egy-egy személynek. A díjat a tagozatok ítélik oda, az elismerés egymillió forinttal jár.


 

A 2016. december 5-ei közgyűlés tagozati díjazottjai:

 

Alföldyné Dobozi Eszter költő

Dokumentarista és szociográfus, akinek 1978 óta 12 önálló kötete mellett folyóiratokban számos esszéje és tanulmánya jelent meg. Már 1995 óta a kecskeméti Kodály Zoltán Ének-Zenei Gimnázium és Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatótanára. Kiemelkedő költői, írói munkásságáért és a magyar zeneoktatásban végzett több évtizedes felelős iskolaszervezői, pedagógusi helytállásáért ítélte oda a díjat az MMA Irodalmi Tagozata.

 

Bántainé Sípos Éva zenetanár

A Zeneművészeti Tagozat idei díjazottja számára a szolfézs-, a zeneelmélet- és a zongoratanítás mindig is szerves egységet alkotott, de nem csak egymással kölcsönhatásban. A muzsikus léthez elengedhetetlenül szükséges, de még a zenei közgondolkodásban is gyakran csak háttérként tekintett tárgyak tanítása során számára a középpontban mindig is elsősorban a zene és a növendék állt. Századik életéve felé közeledve, a mai napig töretlen kíváncsisággal, érdeklődéssel fordul volt tanítványain keresztül a zenei kérdések felé.

 

Bárd Johanna grafikusművész

Bárd Johanna Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, aki a Szép Magyar Könyv elismerést huszonnyolc alkalommal nyerte el munkáival. Könyvei, katalógusai egyediek, érzékenyek, személyre szabottak, karakteresek, jól megkülönböztethetőek. Könyvkülönlegességeivel tette élményt adóan emlékezetessé a nemegyszer szokatlan struktúrába szervezett sajátságos művészi megközelítését.

 

Borbély Jolán néptánckutató, etnográfus, pedagógus

A Kárpát-medencei néptáncok gyűjtésének és kutatásának legendás alakja, generációjának kiemelkedő tudományos és közösségi személyisége. Népművészek nemzedékeit nevelte ki, példa- és iránymutatása, szakmai pályafutása csaknem hetven éve meghatározó népi kultúránk értékeinek feltárása és továbbéltetése terén.

 

Gyöngyössy Katalin színművész

Jászai Mari-díjas, érdemes művész, aki 1963–1969 között a Szolnoki Szigligeti Színház színésze volt, majd 1969–1970 között a Miskolci Nemzeti Színházban játszott, míg 1970–1972 között a József Attila Színháznál szerepelt, és 1972–1978 között újra a Miskolci Nemzeti Színház, 1979–1981 között pedig a Pécsi Nemzeti Színház tagja volt. Majd 1981 óta a győri színház tagja, a Győri Nemzeti Színház örökös tagja. Kiemelkedő, aktívan dolgozó művésze társulatának, aki biztos, értékmutató személyiségével meghatározó, példaértékű munkájával a vidéki színjátszás kiváló színésznője.

 

Kelemen Károly festőművész, szobrászművész

Művei hihetetlen energiát sugároznak, szín és formagazdag festőiségük arról tanúskodik, hogy alkotói tartalékai szinte kimeríthetetlenek. Hatalmas életművének darabjai számos jelentős külföldi kiállításon és múzeumok gyűjteményeiben bizonyították, hogy a nemzetközi mezőnyben is versenyképes, nagyhatású művek.

 

Kilián István irodalomtörténész

A Magyar Tudományos Akadémia irodalom- és kultúratudományok doktora, a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Régi Magyar Irodalom Története Tanszékének nyugalmazott vezetője, professor emeritus a hivatásos színjátszás előtt keletkezett iskoladrámák, régi magyar színjátékok legavatottabb kutatója. Vizsgálatai és elemzései középpontjában a teátrális szertartáselemek, akadémiák, declamatiok, színjátékok, drámák, utóbbiak sorában a magyarországi barokk dráma és barokk színház állnak. Életművének meghatározó darabjai a magyar színjátszás történetének nélkülözhetetlen forrásai. Lassan három évtizede, hogy 1988-ban kezdeményezésére és szervezőmunkája segítségével elkezdődött a háromévente megrendezendő nemzetközi Dráma- és Színháztörténeti Szimpózium.

 

Szilágyi Lenke fotóművész

Képein nem a valóságot örökíti meg, hanem a benne létező világnak a külvilágban megtalált jelenségeit fényképezi, olyan művet készít, mely a saját képi nyelvén beszél. Míg 1999-ben Balogh Rudolf-díjat, 2007-ben Magyar Fotográfiai Nagydíjat kapott, valamint érdemes művész lett, majd 2012-ben kiváló művész. Művészi munkássága elismeréseként ítélte oda a Szőts István-díjat az MMA Film- és Fotóművészeti Tagozata.

 

Szövényi István építész

Négy évtizedes munkásságát arra áldozta, hogy a szövetszerkezetnek nevezett építési rendszert és építési módszert, Sámsondi Kiss Béla építész-konstruktőr találmányát – amely akár „hungaricumnak” is nevezhető – életben tartotta és több élő szabadalommal fejlesztette. A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata nagyra becsüli és értékeli küldetéses munkásságát, melynek méltó elismeréseként adományozta részére a díjat.Fotó: Magyar Állami Operaház Facebook-oldala

Ady_Endre_
2019.07.15

Ady gondolatai kortárs megfogalmazásban, műfaji megkötöttség nélkül: verseken, képeken kívül versszínházi előadásokat, mozgásművészeti produkciókat, megzenésített verset tartalmazó videoklipeket is vár a Magyar Alkotóművészet Nonprofit Kft. most meghirdetett, ADY100 – Ady arcai című pályázata. Mirtse Zsuzsa művészeti tanácsadóval arról is beszélgettünk, tud-e még nekünk ma újat mondani az egy évszázaddal ezelőtt elhunyt költő.

harom_R

2019.07.15

Nehéz a Bánkitóról újat mondani ennyi év után, de talán még nehezebb lenne nem megemlíteni azokat a szembetűnő dolgokat, amelyek a fesztivált megkülönböztetik az összes többi tömegrendezvénytől. Akinél éves, kötelező programként szerepel a naptárban Bánk, pontosan tudja, mire gondolok, ha azt mondom, tószínpad, közösségépítés, aktivizmus és – az olykor jóleső, olykor bosszantó – esőillat.

Burger_Barna_sportfoto_4_R

2019.07.14

A 2017-ben elhunyt, legendás életművet hátrahagyó Burger Barna fotóművész sporttematikus munkáiból nyílt kiállítás a Budapest Projekt Galériában Mozgásban címmel. A fényképek nem pusztán az emberi akaraterő és küzdelem pillanatait örökítik meg, de árulkodnak arról is, hogy a fotográfus milyen szeretettel és odaadással fordult mindenhez, ami törékeny, ami gyenge, ami élet.

A Rocketman című Elton John-életrajzot jegyző Fletcherrel folynak tárgyalások a Sherlock Holmes-filmsorozat 3. részének rendezéséről. Az Arthur Conan Doyle regényei nyomán forgatott filmben ismét Robert Downey Jr. játssza a híres nyomozót. Watson szerepében pedig Jude Law tér vissza a filmvászonra. A Sherlock Holmes Guy Ritchie rendezésében 2009-ben aratott nagy sikert. Folytatása, a Sherlock Holmes – Árnyjáték, amelyet ugyancsak Ritchie forgatott, 2011-ben került a mozikba. A Warner Bros. stúdió sorozatának harmadik epizódja, amely már régóta várat magára, 2021. december 22-én kerül a mozikba.

A műkincseket 2002 szeptemberében foglalták le a londoni Heathrow repülőtéren, ahová illegálisan jutottak el Afganisztánból és Irakból a pakisztáni Pesavaron keresztül. A tárgyak között van számos ékírásos tábla, valamint agyagfejek, melyek Buddhát, egy szerzetest, Vadzsrapánit és egy bodhiszattvát ábrázolnak. A műtárgyakat az Afganisztáni Nemzeti Múzeumnak adják vissza, miután a múzeum engedélyével egy időszaki kiállításon bemutatják őket Londonban.

Feltehetően Charles Étienne Gudin, Napóleon egyik kedvenc tábornokának földi maradványait találták meg egy parkban Szmoleszkben, egy szovjet időkben emelt táncterem talapzata alatt, több mint 200 évvel azután, hogy a tábornok belehalt egy oroszországi csatában szerzett sérülésébe. Korabeli feljegyzések szerint Gudinnek a harctéri sérülése következtében amputálni kellett a bal lábát, és a jobb lába is megsebesült. A koporsóban talált holttest sérülései megegyeznek a tábornokéval.

Zéró euró névértékű emlékbankjegyet bocsátottak ki Csehországban Karel Gott tiszteletére. Az énekes képmását viselő 5000 bankó pár óra alatt elkelt vasárnap délelőtt az egyik prágai lemezboltban. Az emlékbankjegyet 50 koronáért (2 euróért) lehetett megvásárolni, egy részüket Gott 15 CD-jével együtt. A „prágai csalogányként" emlegetett énekes eredetileg a prágai O2 Arénában adott volna születésnapi koncertet, de a fellépést végül törölték megrendült egészségi állapotára tekintettel.

A Barba Negra Trackben tartott, nagyszabású születésnapi koncertje után újabb nagy dobásra készül a Junkies. A zenekar tagjai meghívást kaptak az idén debütáló dél-koreai Gangwon Rock Fesztiválra, ahol augusztus 17-én lépnek fel. Az ország nem ismeretlen a zenészek számára – 2016-ban már koncerteztek Szöulban, ami azért is volt akkoriban olyan nagy dolog, mert magyar banda korábban nem igazán fordult meg dél-koreai színpadokon.

Július 27-én rendezik meg a 194. balatonfüredi Anna-bált, ezt megelőzően az Anna-fesztiválnak ad otthont a város, ahol prímásverseny és operagála is várja az érdeklődőket.

annabal-balatonfured-2015-2

A sárospataki Rákóczi Múzeum július 20-21. között ismét megszervezi az Ostromhétvégét. Magyarországról, Szlovákiából, Lengyelországból, Olaszországból és Ausztriából érkeznek történelmi hagyományőrzők, akik csapataikkal tábort vernek a várkertben. 17. századi ruhákba öltözött katonák és családtagjaik várják az érdeklődő közönséget a korabeli mesterség-, tüzérség- és hadi bemutatókra, tábori mustrára.

A július 21-től 25-ig tartó programsorozaton a Kobuci Kertben fellép mások mellett a Ragtime Rumours, Big Daddy Wilson, Little G Weevil és a Brooklynból érkező énekesnő-dalszerző, Shilpa Ray.

A víz kerül a középpontba a szentendrei Ister Napokon július 20-án és 21-én.

© 2013 Emberi Erőforrások Minisztériuma